Anbefaler en stor skiltaksjon

Det skal i framtiden ikke være lettere å få tilgivelse enn tillatelse når det gjelder ruvende reklameskilt i Sandnes.