Bruker stopp-regelen om nødvendig

Elevene på Lye skule synes ikke det er mye mobbing på skolen. Mendersom noen mobber, bruker de stopp-regelen.