Golfbanen er på vei

Det er ikke kommet inn klager på kommunens vedtak om ikke å gi golfbanebyggerne på Bærheim dispensasjon fra å måtte lage gang— og sykkelvei langs Bærheimveien.