- Hva har skjedd her?

— Hjelp! Nå igjen! var kommentarene fra elevene.