Innbrudd på Storhaug

Tidlig søndag morgen, i 05-tiden,ble det begått innbrudd på Storhaug.