Sender nødhjelpsdyner til Irak

Krigsforberedelser skjer på ulike måter. På Forsand lages detdyner.