Kjøpte Sprite, fekk sprit

Ronald Lee Cobb fekk sjokk då brusen han hadde kjøpt smaka alkohol.