Solid for Sandnes Sparebank

Til tross for lav utlånsrente fortsetter Sandnes Sparebank å tjene gode penger. Både låne— og innskuddssiden viser solid vekst.