Intet statlig løfte om krisesentral på Sola

Justisdepartementet har intet svar å gi ordførerne på Nord-Jæren om Hovedrednings— sentralens rolle ved nasjonale kriser.