Forskjeller på skolene

En rapport som avtroppende direktør for oppvekst og levekår i Stavanger, Kjell Arvid Berland, legger frem for politikerne i kommunalstyret for oppvekst i morgen, viser at det er betydelig variasjon mellom skolene når det gjelder omfanget av den svømmeopplæringen elevene får.