Hvem bestemmer i Sandnes-politikken?

Sandnes-rådmannen og hans stab er de siste ukene flere ganger blittkritisert for egenrådighet eller lite åpenhet i forhold tilpolitikerne. Tore Sirnes avviser at det finnes en usunn kultur.