Huset bør rives - ikke bygges på

— Parkeringshuset på Jorenholmen ville aldri ha blitt bygd i dag.Det bør rives snarest mulig. Og uansett ikke bygges på.