En pause fra kreftsykdommen

I sommer stenger SiR det siste røykerommet på sykehuset. Det påkreftavdelingen. Det reagerer flere av pasientene på. -Mange av desom kommer hit, kjemper en kamp om liv og død. Det tar allekreftene deres. Og midt oppe i det hele skal de tvinges til åslutte å røyke, sier Turid Fiksdal.