Ordføraren i nynorsk-undring

Nynorskinnføringa flytter fokus vekk frå sjukehuset sin funksjon,meiner Leif Johan Sevland.