- Kutting er vanligst

4060 elever på første trinn (15-16-åringer) ved samtlige 36 videregående skoler i Hedmark og Oppland besvarte et spørreskjema om selvskading anonymt. 6,6 prosent rapporterte en eller flere episoder av villet egenskade det siste året. Kutting var vanligst, men en del hadde også tatt en overdose medikamenter, ifølge undersøkelsen som ble offentliggjort i fjor.