Økende press på redningssentralen

Hovedredningssentralen for Sør-Norge får stadig mer å gjøre. Sentralen tar til høsten også i bruk nye, spesialbygde lokaler ved nordenden av Stavanger lufthavn, Sola.