Trenger vi flere bommer?

Nord-Jæren er bom-området og snart kommer Haugalandet etter. Dalanevil sakke akterut hvis ikke regionen satser på bompenger. Men erdet ingen grenser for hvor mange bomstasjoner vi kan ha i Rogaland?