Sør-Rogaland motstår press om Coop-fusjoner

Ledelsen i Coop vil ha færre og større samvirkelag, men på Jæren er saken ennå et ikke-tema.