• Hege Solbakken.

Sunket skjellrigg flyter opp igjen