Trodde alle var oppe fra sjøen

— Dykkerinstruktøren trodde alle var oppe av vannet og er sterkt preget av ulykken på Engøyodden lørdag.