• Tor Inge Jøssang

Kritisk for sveiser etter arbeidsuhell