Gjenganger må 120 dager i fengsel

En 40-åring fra Sandnes må sone fire måneder i fengsel for 12 forhold.