- Kommunen kan spare på flytting

Forhandlingene med Rennesøy kommune er ikke sluttført, men Stavanger vil sparepenger på å sende Åmøy-elevene til Mosterøy.