Fangstmannen (88) har tatt sin siste rev

Når de fleste jegerne ved årsskiftet summerer årets resultat, er landets kanskje største reve— fanger i ferd med å summere opp livets jaktsesong.