- Lokale varer er som krydder

Hvilke sjanser har småskalaprodusenter til å komme inn i et dagligvaremarked dominert av få og store aktører?