Milliongave til Obrestad fyr

Kystverket vil tilrå at Hå får kjøpa Obrestad fyr. Ein milliongave skal setja fart i planane.