Idrettsrådet vil endre kriterier for regionanlegg

Idrettsrådet foreslår at anlegg som har en regional funksjon, bør få regionstatus. Det er i strid med det fylkesdelplanen legger opp til.