Klar til aksjon

Medan boreriggen "Eirik Raude" gjer dei siste førebuingar utanforverftet Westcon i Ølensfjorden, gjer mellom 15 og 20miljøaksjonistar frå Bellona og Natur og Ungdom seg klar tilakskjonar og demonstrasjonar på fjorden.