Provosert av avfallsuttalelser

Næringspolitiker Mons Skrettingland (Sp) i Hå terger på seg lokal folkeaksjon mot mer avfalls— og gjenvinningsindustri på Vigrestad.