- Holmen ideell

Karl-Jan Søyland (Ap) mener studentboliger på Holmen gjør Stavanger til mer av en studentby og gir mer liv i sentrum.