Skår får ikke drive som psykolog

Psykolog Jens Skår fra Stavanger mister autorisasjonen sin. Det har Statens helsepersonellnemnd besluttet.