Produksjonen om bord på Veslefrikk stengt

For andre gang på kort tid må Statoil stenge produksjonen på Veslefrikk på grunn av livbåter som ikke fungerer.