Vil ha høyere sykefravær

— Syke og eldre arbeidstakere er skviset ut av arbeidslivet for å pynte på sykefraværsstatistikken og oppnå målene i avtalen om Inkluderende Arbeidsliv. Avtalen virker mot sin hensikt.