Lys framtid for juletrær

Juletremangel i Europa får juletreprodusent Olav Ravnås i Bjørheimsbygd til å se lyst på fremtiden.