Jærsk nok?

Her er de nye tegningene av Jærens høyeste hus, signalbygget i den nye bydelen ved jernbane— stasjonen på Bryne.