Bokslukere i Randaberg

Over 14.000 boksider leste Lene Høie i klasse 1 FOA på Randaberg videregående skole i løpet av tre måneder i høst. Det skaffet henne førstepremien i skolens lesekonkurranse.