Klepp er norgesmester på skole

Klepp er Norges flinkeste kommune i å utvikle sine egne skoler.