Satser på jærsk fjernvarme

Kristiansand-firmaet Norsk Varme AS, som eies av Agder Energi, skal investere 70100 millioner kroner og produsere over 7080 GWh energi på Grødaland.