Skolen på Øksnevad planlegger nybygg

Øksnevad videregåande skole i Klepp har betydelige utbyggingsplaner. Den store, gamle driftsbygningen kan bli revet.