Kjempe overtar boligbygging

Sandnes Tomteselskap er svært skeptisk til at en troika av storebyggeselskaper alene får kontroll over en betydelig del avBogafjell-utbyggingen.