Slik virker miljøgiftene

PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner tjærestoffer) dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk stoff. Eksempler på kilder: Smelteverk, oljevirksomheten i Nordsjøen, forbrenningsmotorer i båt og bil, vedfyring, skogbrann. PAH er en stoffgruppe som inneholder kreftfremkallende forbindelser.