82 tilsette ventar i spenning

Dei tilsette ved Rogaland Tolldistrikt Stavanger er redde for kva Tollvesenet si omorganisering kan føra til.