Ingen gjenopptakelse av Birgitte-saken

Gulating lagmannsrett har forkastet en begjæring fra fetteren til Birgitte Tengs om å gjenoppta erstatningsdommen mot ham.