Utfordrer Brende om jærvassdragene

Ordførerne i seks jærkommuner vil forlenge Aksjon Jærvassdrag — og krever at staten blir med på et videre spleiselag.