Rapport fra Trones og Sentrum bydelsutvalg

Årsrapporten fra fjoråret i Trones og Sentrum bydelsutvalg er klar. Utvalget hadde seks møter under Berit Danielsens ledelse.