Uenige om flytting av skoleavslutning

For første gang skal sommerens skoleav-slutning ved Gjesdal ungdomsskole flyttes ut av bygda. Dette faller noen tungt for brystet.