Tunnel og bru til 800 millioner

Ei bru over Gandsfjorden trenger ikke være dødsdom oververftsindustri og havn i Sandnes. Vegkontor, kommune og næringslivnærmer seg hverandre.