Tiden jobber for samarbeid på Vestlandet

Seks mulige modeller for nærmere samarbeid på Vestlandet er skissert i Vestlandsutredningen.