Det finnes både gode og onde engler

Bøker om okkulte fenomen florerer i bokhandelen. Metodistprest Per Braaten vil advare og opplyse.