Åpen post for utbyggere i politiske planmøter

Byutviklingspolitikerne vil åpne dørene for presentasjoner fra utbyggere. Utvalgsleder Olav Birkeland, som sitter på nøklene, er også sjef for eiendomsutvikling i et stort utbyggingsselskap.